نگاه کن و ببین این حقیقت را...

این دنیا جاییست که


وقتی زانوهایت از شدت  تنهایی بغل گرفته ای،

به جای همدردی، برایت پول خرد می اندازند.

برای بعضی از دردها نمی توان گریه کرد

 

نه میتوان فریاد زد

 

برای بعضی از دردها

 

فقط می توان نگاه کرد

لبخندی زد و بی صدا شکست......

/ 0 نظر / 18 بازدید