توبه اثر میکند

هر چه که هستی ، بیاگر چه که پستی ، بیا !

توبه شکستی ، بیا ! دوست نظر می کند

نیمه شبان خلوت است ، مظهر هر رأفت است 

عاشق شوریده را ، دوست نظر می کند 

ای شده غرق گناه ، خواب گران تا به کی ؟

چاره درد تو را ، دیده تر می کند ...

هرچه که هستی ، بیا ! گر چه که پستی ، بیا !

بنده ی شرم گونه را ، دوست نظر می کند

     توبــه اثر می کند ...

 

 

/ 1 نظر / 61 بازدید
رها

سلام[لبخند] هر چه که هستی بیا....:( عکسهای منو لایک میکنید لطفا؟ بدون عضویت [خجالت] http://www.lenzor.com/160raha سپاس فراوان[گل]